Autorët janë të inkurajuar të kontribuojnë dhe të ndihmojnë në jetësimin e kësaj konference, nëpërmjet dorëzimit të abstrakteve të tyre hulumtuese, punimeve dhe e-posterave. Po ashtu, hulumtimet me kualitet të lartë që ngërthejnë rezultate origjinale dhe të papublikuara të punës konceptuale, konstruktive, empirike, eksperimentale, apo teorike në të gjitha fushat e Drejtësisë dhe Artit, janë më se të mirëpritura për prezantim në konferencë. Konferenca bën thirrje për abstrakte, punime dhe e-posterë që i adresojnë temat dhe çështjet e konferencës, përfshirë figurat, tabelat dhe referencat e materialeve të reja/të papublikuara hulumtuese.

Fusha e konferencës përfshin por nuk është e kufizuar në:

 • Të drejtat e njeriut dhe COVID-19;
 • Human Rights in Armed Conflicts and Constitutional Law;
 • The International Legal Order and the Global Pandemic
 • EU Law and policy;
 • Justice and Arts;
 • Intellectual property law and Arts;
 • Analytical aspects and features of musical works;
 • Music and society in the modern world;
 • Legal protection of musical works;
 • Sexual and Gender Based Crimes in International Criminal Law: Moving Forwards or Backwards?
 • Criminal law;
 • Innovations in Public Administration and Governance;
 • Towards a Deeper Understanding of 21st Century Global Terrorism;
 • Law and Security Studies;
 • Cyber security – privacy and cyber law.